Thursday, November 10, 2016

Mutton-kharda recipe मटण खर्डा

मटण खर्डा : हा प्रकार असाच खवय्याची जीभ चाळवणारा. एरव्ही कोल्हापुरी मटण हे तिखटच असतं. पण ते लालभडक रश्शाचं असतं. कोल्हापुरी मिरचीचा ठसका लागणारं मटणही असतं. पण खर्डा मटण हिरव्या मिरचीचा ठेचा घालून बनवलं जातं. जसा कोल्हापुरी तांबडा रस्सा बनवला जातो, तसंच बनवयाचं. फक्त त्यात लाल तिखटाऐवजी मिरचीचा खर्डा वापरला जातो.

mutton kharda recipe

kharda recipe

lal mirchi thecha recipe in marathi

maharashtrian thecha chutney

lasuni thecha recipe

thecha recipe by sanjeev kapoor

varhadi thecha recipe in marathi

varadi thecha recipe

peanut thecha recipe

No comments: